Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Kine Kruge Foto sine nettsteder.

Kine Kruge i henhold til Kine Kruge Foto er ansvarlig for behandling for personopplysninger som samles inn på nettsidene: kinekrugefoto.no, Kine Kruge Foto på Facebook, kine_kruge_foto på Instagram og nyhetsbrevet.

Personopplysninger som behandles

   Informasjonen som innhentes:

 • For og etternavn

 • alder

 • adresse 

 • telefon nummer

 • epost

  Kine Kruge Foto samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer,

  eller opplysninger om personlige betalingskort. 

   Hvordan informasjonen innhentes:

   Kine Kruge Foto samler inn informasjon gjennom skjemaer på nettsiden kinekrugefoto.no

   Hvis du velger å ikke oppgi personvernopplysningene som nevnt ovenfor, kan jeg være

   forhindret i å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. 

   Formålet med å innhente følgende informasjon som nevnt ovenfor:

 • For å kunne sende nyttig og relevant informasjon til dere i forbindelse med en fotografering

 • for å kunne behandle din kundeordre

 • for å kunne sende ut fakturaer 

 • for å kunne sende deg nyhetsbrev

   Eksempler på skjemaer/innhenting av informasjon:

 • Sende inn skjema i forbindelse med henvendelse for fotografering på nettsiden kinekrugefoto@gmail.com

 • Oppgi navn og mail i forbindelse med å ønske å motta nyhetsbrev på mail

   Hvordan informasjonen lagres: 

 • Informasjonen innhentet gjennom skjemaer på nettsiden kinekrugefoto.no blir lagret på mail kinekrugefoto@gmail.com.

 • Ved faktura lagres kundedata hos regnskapsprogrammet duett. 

 • Kundeavtaler som fylles ut skriftlig, oppbevares trygt på kontoret.

 • Navn og mail blir kun lagret for å kunne sende deg mail ang. nyhetsbrev

   Hvordan slettes opplysningene?

 • Opplysningene blir slettet på oppfordring ved å sende mail til Kine Kruge på kinekrugefoto@gmail.com

 • du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å trykke på "meld av" knappen nederst på nyhetsbrevet

   Utlevering av informasjon til tredjepart?

   Personopplysningene blir ikke delt med utenforstående tredjeparter. 

   Samtykke 

  Ved innsending av skjemaer på nettsiden kinekrugefoto.no, og/eller ved å oppgi opplysninger ang. forespørsel 

  på fotografering på de andre nettsidene på Facebook Kine Kruge Foto , Instagram kine_kruge_foto

  og/elle nyhetsbrevsamtykker du til at jeg kan kontakte deg basert på den informasjonen du har levert fra deg.

  Dette gjelder inntil evt.  samtykke blir ønsket å trekkes tilbake skriftlig på kinekrugefoto@gmail.com

  Eller ved å melde seg av nyhetsbrevet nederst på selve nyhetsbrevet.

   Rettigheter:

   Som bruker av mine nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler

   om deg og  hvordan de behandles.

   Du kan også når som helst kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen

   av personopplysninger i henhold til personvernloven.

   Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid

   trekke samtykket tilbake. 

   Dersom du mener Kine Kruge Foto ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysninger,

   vennligst kontakt meg på kinekrugefoto.no, samt du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

   Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

   Kontaktinformasjon:

   kinekrugefoto@gmail.com

   Telefon: 94 17 52 85