Gravidfotografering

7

Mjøsa som bakgrunn før isen kom i Desember